Moderní tance

Souhrn

Věk:6 - 12 let
Termín: -
Volná místa/kapacita:5/15
Vedoucí:Lenka Vacardová
Den v týdnu:pondělí od 16:00 do 17:00 hodin
Cena:600 Kč
Kategorie:Sportovní

Detailní informace

Kroužek moderních tanců je pro všechny děti od 6 let, které se rády hýbou a tančí.

Na kroužku se učíme základním krokům a pohybům a poté vše dáváme dohromady a tvoříme choreografie na různé písničky.

V průběhu roku vystupujeme na různých akcích (Mozaikyáda, vernisáž výstavy, vánoční besídka).

Pro otevření kroužku je nutné přihlášení minimálně 5-ti zájemců.

Začínáme 30. září 2019.

PŘIHLÁŠKA A PLATBA

Vyplněnou a podepsanou přihlášku do zájmového kroužku odevzdejte nejpozději do 30. září 2019 v SVČ Mozaika. Platbu za zájmový kroužek je nutné uhradit do 10. října 2019 přímo v kanceláři SVČ Mozaika nebo bankovním převodem na účet 992468369/0800. Variabilní symbol je datum narození dítěte. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a název kroužku. Pokud je cena kroužku 1000,- Kč a vyšší, lze ji rozdělit na dvě platby, přičemž druhá platba musí být uhrazena  do 31. ledna 2020.

Účastníkem kroužku se dítě stává až po odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení účastnického poplatku.

KONTAKT   

Telefon kancelář SVČ: +420 778 494 827, Email: ddm.zb@seznam.cz,

Telefon hlavní vedoucí: