Zumba

Souhrn

Věk:od 6 let
Termín: -
Volná místa/kapacita:6/10
Vedoucí:Nikola Košková
Den v týdnu:středa 16:00 - 17:00
Cena:600,-
Kategorie:Sportovní

Detailní informace

Kroužek zumby je určen dětem, které mají rády pohyb a hudbu.. Děti se naučí koordinovat své pohyby, vnímat hudbu, správně drřet tělo a zlepší si fyzickou kondici. Děti se seznámí s různými druhy tanců a jejich variacemi. Naučené kroky spojíme do jednoduchých choreografií. Součástí hodiny jsou i pohybové hry.

Pro otevření kroužku je nutné přihlášení minimálně 5 ti zájemců.

Začínáme 2. října 2019.

PŘIHLÁŠKA A PLATBA

Vyplněnou a podepsanou přihlášku do zájmového kroužku odevzdejte nejpozději do 30. září 2019 v SVČ Mozaika. Platbu za zájmový kroužek je nutné uhradit do 10. října 2019 přímo v kanceláři SVČ Mozaika nebo bankovním převodem na účet 992468369/0800. Variabilní symbol je datum narození dítěte. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a název kroužku. Pokud je cena kroužku 1000,- Kč a vyšší, lze ji rozdělit na dvě platby, přičemž druhá platba musí být uhrazena  do 31. ledna 2020.

Účastníkem kroužku se dítě stává až po odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení účastnického poplatku.

KONTAKT   

Telefon kancelář SVČ: +420 778 494 827, Email: ddm.zb@seznam.cz,

Telefon hlavní vedoucí: