Zahradnický

Souhrn

Věk:7 až 14 let
Termín: -
Volná místa/kapacita:8/8
Vedoucí:Jitka Šírková
Den v týdnu:pátek 13:30 - 14:45
Cena:800 Kč
Kategorie:Přírodovědné

Detailní informace

Zahradnický kroužek je pro děti, které chtějí získat zahradnické a praktické znalosti o rostlinách, které rostou kolem nás. V kroužku pěstují rostliny ze semínek, na jaře rozmnožují květiny. Na zahradě Střediska volného času Mozaika mají zasazené bylinky a užitkové rostlinky, které potom kroužek vaření používá při svých kuchařských dovednostech.  Snaží se zvelebovat zahradu kolem budovy a zkrášlovat společné prostředí v celé zahradě. V zimních měsících se seznamují s tropickými rostlinami, které je možno u nás vypěstovat. Starají se o květiny v celé budově, zalévají truhlíky a květináče.

Začínáme  6. října 2023.

Pro otevření kroužku je nutné přilášení minimálně 5-ti zájemců.

PŘIHLÁŠKA A PLATBA

Vyplněnou a podepsanou přihlášku do zájmového kroužku odevzdejte nejpozději do 30. září 2023 v SVČ Mozaika. Platbu za zájmový kroužek je nutné uhradit do 10. října 2023 přímo v kanceláři SVČ Mozaika nebo bankovním převodem na účet 992468369/0800. Variabilní symbol je datum narození dítěte. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a název kroužku. Pokud je cena kroužku 1000,- Kč a vyšší, lze ji rozdělit na dvě platby, přičemž druhá platba musí být uhrazena  do 31. ledna 2024.

Účastníkem kroužku se dítě stává až po odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení účastnického poplatku. Kroužky začínají svoji činnost v říjnu 2023 a končí v květnu 2024 (pokud není uvedeno jinak). První návštěva kroužku může být po dohodě s vedoucím zkušební.

KONTAKT

Středisko volného času Mozaika Železný Brod, příspěvková organizace, Jiráskovo nábřeží 366, 468 22 Železný Brod

Telefon: +420 778 494 827, Email: ddm.zb@seznam.cz, stránky: www.mozaikazb.cz

Telefon na vedoucího kroužku: