Výtvarný ateliér

Souhrn

Věk:od 8 let
Termín: -
Volná místa/kapacita:8/8
Vedoucí:Barbora Frintová
Den v týdnu:pátek 17:00 - 18:15
Cena:1000 Kč
Kategorie:Výtvarné

Detailní informace

Výtvarný ateliér je určen dětem, které se chtějí více seznámit s kresbou, malbou, grafikou, plošnou  i prostorovou tvorbou. Děti budou rozvíjet výtvarné myšlení a cítění, seznámí se s různými výtvarnými směry.

Pro otevření kroužku je nutné přihlášení minimálně 5-ti zájemců.

Začínáme 4. října 2019.

PŘIHLÁŠKA A PLATBA

Vyplněnou a podepsanou přihlášku do zájmového kroužku odevzdejte nejpozději do 30. září 2019 v SVČ Mozaika. Platbu za zájmový kroužek je nutné uhradit do 10. října 2019 přímo v kanceláři SVČ Mozaika nebo bankovním převodem na účet 992468369/0800. Variabilní symbol je datum narození dítěte. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a název kroužku. Pokud je cena kroužku 1000,- Kč a vyšší, lze ji rozdělit na dvě platby, přičemž druhá platba musí být uhrazena  do 31. ledna 2020.

Účastníkem kroužku se dítě stává až po odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení účastnického poplatku.

KONTAKT   

Telefon kancelář SVČ: +420 778 494 827, Email: ddm.zb@seznam.cz,

Telefon hlavní vedoucí: