Výtvarný kroužek

Souhrn

Věk:od 6 let
Termín: -
Volná místa/kapacita:4/9
Vedoucí:Lenka Klimtová
Den v týdnu:úterý od 16:15 do 17:30 hodin
Cena:800 Kč
Kategorie:Výtvarné

Detailní informace

Výtvarný kroužek je určen dětem, kterým je blízká výtvarná výchova. Děti se zde učí různé výtvarné techniky - kresba, malba, malování na sklo, koláže, práce s přírodninami, keramickou hlínou aj.

Pro otevření kroužku je nutné přihlášení minimálně 5-ti zájemců.

Začínáme 1. října 2019.

PŘIHLÁŠKA A PLATBA

Vyplněnou a podepsanou přihlášku do zájmového kroužku odevzdejte nejpozději do 30. září 2019 v SVČ Mozaika. Platbu za zájmový kroužek je nutné uhradit do 10. října 2019 přímo v kanceláři SVČ Mozaika nebo bankovním převodem na účet 992468369/0800. Variabilní symbol je datum narození dítěte. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a název kroužku. Pokud je cena kroužku 1000,- Kč a vyšší, lze ji rozdělit na dvě platby, přičemž druhá platba musí být uhrazena  do 31. ledna 2020.

Účastníkem kroužku se dítě stává až po odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení účastnického poplatku.

KONTAKT   

Telefon kancelář SVČ: +420 778 494 827, Email: ddm.zb@seznam.cz,

Telefon hlavní vedoucí:  721 454 057