Horolezení IV. skupina - naplněn

Souhrn

Věk:od 5 let
Termín: -
Volná místa/kapacita:16/16
Vedoucí:Jana Řezáčová, Michal Lánský
Den v týdnu:pondělí 17:30 - 19:00
Cena: 2200 Kč
Kategorie:Sportovní

Detailní informace

Horolezecký kroužek je vhodný pro děti od pěti let. Základy lezení, práce s lezeckým materiálem, bouldering, hry a soutěže budou probíhat v prostorách tělocvičny SUPŠS na umělé horolezecké stěně.

Pro otevření kroužku je nutné přihlášení minimálně 5-ti zájemců.

Začínáme 2. října 2023

 

PŘIHLÁŠKA A PLATBA

Vyplněnou a podepsanou přihlášku do zájmového kroužku odevzdejte nejpozději do 30. září 2023 v SVČ Mozaika. Platbu za zájmový kroužek je nutné uhradit do 10. října 2023 přímo v kanceláři SVČ Mozaika nebo bankovním převodem na účet 992468369/0800. Variabilní symbol je datum narození dítěte. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a název kroužku. Pokud je cena kroužku 1000,- Kč a vyšší, lze ji rozdělit na dvě platby, přičemž druhá platba musí být uhrazena  do 31. ledna 2024.

Účastníkem kroužku se dítě stává až po odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení účastnického poplatku. Kroužky začínají svoji činnost v říjnu 2023 a končí v květnu 2024 (pokud není uvedeno jinak). První návštěva kroužku může být po dohodě s vedoucím zkušební.

KONTAKT

Středisko volného času Mozaika Železný Brod, příspěvková organizace, Jiráskovo nábřeží 366, 468 22 Železný Brod

Telefon: +420 778 494 827, Email: ddm.zb@seznam.cz, stránky: www.mozaikazb.cz

Telefon na vedoucího kroužku: 604 557 655