Volejbal

Souhrn

Věk:od 9 let
Termín: -
Volná místa/kapacita:11/12
Vedoucí:Lenka Cincibusová
Den v týdnu:úterý od 14:30 do 16:00 hodin
Cena:600 Kč
Kategorie:Sportovní

Detailní informace

V tomto kroužku se děti naučí ovládat míč. Správně házet a chytat. Postupně začne ovládat odbití vrchem, spodem a podání. Volejbal je kolektivní sport, takže dítě musí spolupracovat s ostatními dětmi v družstvu. Důležitá je také fyzická zdatnast a obratnost, takže součástí tréninků jsou různé hry na zlepšení kondice, postřehu a rychlých reakcí. Osvojí si zde pravidla tohoto sportovního odvětví.

Pro otevření kroužku je nutné přihlášení minimálně 6-ti zájemců.

Začínáme 1. října 2019.

PŘIHLÁŠKA A PLATBA

Vyplněnou a podepsanou přihlášku do zájmového kroužku odevzdejte nejpozději do 30. září 2019 v SVČ Mozaika. Platbu za zájmový kroužek je nutné uhradit do 10. října 2019 přímo v kanceláři SVČ Mozaika nebo bankovním převodem na účet 992468369/0800. Variabilní symbol je datum narození dítěte. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a název kroužku. Pokud je cena kroužku 1000,- Kč a vyšší, lze ji rozdělit na dvě platby, přičemž druhá platba musí být uhrazena  do 31. ledna 2020.

Účastníkem kroužku se dítě stává až po odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení účastnického poplatku.

KONTAKT   

Telefon kancelář SVČ: +420 778 494 827, Email: ddm.zb@seznam.cz,

Telefon hlavní vedoucí: 607 803 427