Včelařský

Souhrn

Věk:8 až 15 let
Termín: -
Volná místa/kapacita:2/8
Vedoucí:Zdeněk Horna
Den v týdnu:čtvrtek 14:30 hodin až 15:45 hodin
Cena:600 Kč
Kategorie:Přírodovědné

Detailní informace

Včelařský kroužek je vhodný pro všechny děti, které mají rády přírodu. Děti se na kroužku naučí, jak si vyrobit nástavky, rámečky a další důležité včelařské pomůcky. Nejprve projdou teorií o chovu včel a pak se učí samostatně pracovat se včelami za dozoru vedoucího, zkušeného včelaře. Každý rok se děti účastní soutěže Zlatá včela, kde si porovnávají své znalosti o chovu včel s dětmi z jiných včelařských kroužků. Ti nejlepší se pak účastní celostátního kola soutěže.

Vyvrcholením činnosti kroužku je vytáčení medu. Každé dítě si pak na závěr odnese sklenici sladké odměny.

Kroužek není vhodný pro děti s alergií na včelí bodnutí!

Pro otevření kroužku je nutné přihlášení minimálně 5-ti zájemců.

Začínáme 19. září 2019

PŘIHLÁŠKA A PLATBA

Vyplněnou a podepsanou přihlášku do zájmového kroužku odevzdejte nejpozději do 30. září 2019 v SVČ Mozaika. Platbu za zájmový kroužek je nutné uhradit do 10. října 2019 přímo v kanceláři SVČ Mozaika nebo bankovním převodem na účet 992468369/0800. Variabilní symbol je datum narození dítěte. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a název kroužku. Pokud je cena kroužku 1000,- Kč a vyšší, lze ji rozdělit na dvě platby, přičemž druhá platba musí být uhrazena  do 31. ledna 2020.

Účastníkem kroužku se dítě stává až po odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení účastnického poplatku.

KONTAKT   

Telefon kancelář SVČ: +420 778 494 827, Email: ddm.zb@seznam.cz,

Telefon hlavní vedoucí: