Paličkování, tkaní

Souhrn

Věk:od 8 let
Termín: -
Volná místa/kapacita:7/7
Vedoucí:Jitka Šírková
Den v týdnu:pondělí od 15:00 - 16,30 hodin
Cena:1000 Kč
Kategorie:Výtvarné

Detailní informace

Tkaní, šití, paličkování a jiné techniky s přízí a látkami. Každý si bude moci vyzkoušet různé techniky práce s textilním materiálem. Děti si vyrobí jednoduché hračky, dárky, dekorace apod. Naučí se tkát na tkalcovském stávku, šít na šicím stroji nebo vyšívat na rámu.

Pro otevření kroužku je nutné přihlášení minimálně 5-ti zájemců.

Začínáme 2. října 2023.

PŘIHLÁŠKA A PLATBA

Vyplněnou a podepsanou přihlášku do zájmového kroužku odevzdejte nejpozději do 30. září 2023 v SVČ Mozaika. Platbu za zájmový kroužek je nutné uhradit do 10. října 2023 přímo v kanceláři SVČ Mozaika nebo bankovním převodem na účet 992468369/0800. Variabilní symbol je datum narození dítěte. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a název kroužku. Pokud je cena kroužku 1000,- Kč a vyšší, lze ji rozdělit na dvě platby, přičemž druhá platba musí být uhrazena  do 31. ledna 2024.

Účastníkem kroužku se dítě stává až po odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení účastnického poplatku. Kroužky začínají svoji činnost v říjnu 2023 a končí v květnu 2024 (pokud není uvedeno jinak). První návštěva kroužku může být po dohodě s vedoucím zkušební.

KONTAKT

Středisko volného času Mozaika Železný Brod, příspěvková organizace, Jiráskovo nábřeží 366, 468 22 Železný Brod

Telefon: +420 778 494 827, Email: ddm.zb@seznam.cz, stránky: www.mozaikazb.cz

Telefon na vedoucího kroužku: