Street dance - naplněn

Souhrn

Věk:od 9 let
Termín: -
Volná místa/kapacita:0/12
Vedoucí:Barbora Frintová
Den v týdnu:pátek 14:00 - 15:30
Cena:800 Kč
Kategorie:Sportovní

Detailní informace

Je to tanec, který vznikl na ulici. Zahrnuje v sobě různé prvky tanečních kreací (hip hop, jazz dance, latinsko americké tance, ...). Není třeba speciální taneční obuv, stačí pevná čistá obuv se světlou podrážkou. Kroužek je vhodný pro děti, které se rády hýbou. Tento tanec zlepšuje kondici dětí (rychlost, obratnost, celkové držení těla). Vhodné pro děti od 9 let.

Pro otevření kroužku je nutné přihlášení minimálně 5-ti zájemců.

Začínáme 7. října 2022.

PŘIHLÁŠKA A PLATBA

Vyplněnou a podepsanou přihlášku do zájmového kroužku odevzdejte nejpozději do 30. září 2022 v SVČ Mozaika. Platbu za zájmový kroužek je nutné uhradit do 10. října 2022 přímo v kanceláři SVČ Mozaika nebo bankovním převodem na účet 992468369/0800. Variabilní symbol je datum narození dítěte. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a název kroužku. Pokud je cena kroužku 1000,- Kč a vyšší, lze ji rozdělit na dvě platby, přičemž druhá platba musí být uhrazena  do 31. ledna 2023.

Účastníkem kroužku se dítě stává až po odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení účastnického poplatku. Kroužky začínají svoji činnost v říjnu 2022 a končí v květnu 2023 (pokud není uvedeno jinak). První návštěva kroužku může být po dohodě s vedoucím zkušební.

KONTAKT

Středisko volného času Mozaika Železný Brod, příspěvková organizace, Jiráskovo nábřeží 366, 468 22 Železný Brod

Telefon: +420 778 494 827, Email: ddm.zb@seznam.cz, stránky: www.mozaikazb.cz

Telefon na vedoucího kroužku: