Aerobik

Souhrn

Věk:7 - 12 let
Termín: -
Volná místa/kapacita:10/10
Vedoucí:Lenka Cincibusová
Den v týdnu:čtvrtek 16:00 - 17:00
Cena:600 Kč
Kategorie:Sportovní

Detailní informace

Aerobik je kroužek pro děti, které milují pohyb a hudbu. Naučí se základní kroky aerobiku, za kterých se budou postupně tvořit různé choreografie a sestavy. Naučí se dohromady spojovat pohyby rukou a nohou. Je to vytrvalostně náročný sport. Cvičí se na hudbu speciálně určenou na aerobik. Hodina je složena ze zahřátí a protažení těla, následuje blok aerobního cvičení a poté zklidnění před posilovací částí. Celá hodina je zakončena závěrečným protažením.

Pro otevření kroužku je nutné přihlášaní minimálně 5-ti zájemců.

Začínáme 3. října 2019.

PŘIHLÁŠKA A PLATBA

Vyplněnou a podepsanou přihlášku do zájmového kroužku odevzdejte nejpozději do 30. září 2019 v SVČ Mozaika. Platbu za zájmový kroužek je nutné uhradit do 10. října 2019 přímo v kanceláři SVČ Mozaika nebo bankovním převodem na účet 992468369/0800. Variabilní symbol je datum narození dítěte. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a název kroužku. Pokud je cena kroužku 1000,- Kč a vyšší, lze ji rozdělit na dvě platby, přičemž druhá platba musí být uhrazena  do 31. ledna 2020.

Účastníkem kroužku se dítě stává až po odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení účastnického poplatku.

KONTAKT   

Telefon kancelář SVČ: +420 778 494 827, Email: ddm.zb@seznam.cz,

Telefon hlavní vedoucí:  607 803 427