Železniční modeláři

Souhrn

Věk:děti od 9 let
Termín: -
Volná místa/kapacita:7/8
Vedoucí:Michal Bareš, Michal Svárovský
Den v týdnu:pátek od 15:00 do 16:30 hodin
Cena:600 Kč
Kategorie:Technické

Detailní informace

Základní informace:

Na našem kroužku máme nyní 3 modelová kolejiště, která jsme získaly darem. Dvě z těchto kolejišť jsou v měřítku TT (1:120) a jedno menší v měřítku N (1:160). Na jednom z TT kolejišť aktuálně probíhá výměna kolejiva na novější flexibilní kolejničky, na druhém probíhá úprava povrchů pomocí posypů. Na kolejišti v měřítku N jsme již své úpravy provedli a nyní slouží spíše jako volnočasová zábava. Našimi nejbližšími cíly jsou: oprava jednoho z TT panelů na úroveň, kdy se jím budeme moci reprezentovat, výroba vlastních zdrojů pro napájení všech kolejišť a po dokončení úprav stávajících kolejišť i výroba vlastního panelu od A do Z. Fotografie doplníme...

Pro otevření kroužku je nutné přihlášení minimálně 5-ti zájemcú.

Začínáme 4. října 2019.

PŘIHLÁŠKA A PLATBA

Vyplněnou a podepsanou přihlášku do zájmového kroužku odevzdejte nejpozději do 30. září 2019 v SVČ Mozaika. Platbu za zájmový kroužek je nutné uhradit do 10. října 2019 přímo v kanceláři SVČ Mozaika nebo bankovním převodem na účet 992468369/0800. Variabilní symbol je datum narození dítěte. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a název kroužku. Pokud je cena kroužku 1000,- Kč a vyšší, lze ji rozdělit na dvě platby, přičemž druhá platba musí být uhrazena  do 31. ledna 2020.

Účastníkem kroužku se dítě stává až po odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení účastnického poplatku.

KONTAKT   

Telefon kancelář SVČ: +420 778 494 827, Email: ddm.zb@seznam.cz,

Telefon hlavní vedoucí: