Jak chutná příroda

Souhrn

Věk:6 až 15 let
Termín: -
Volná místa/kapacita:8/8
Vedoucí:Jitka Šírková
Den v týdnu:úterý 13,30 - 14,45
Cena:600 Kč
Kategorie:Přírodovědné

Detailní informace

Kroužek je určen dětem, které mají rády přírodu a chtějí ji "ochutnat " všemi smysly. Pokud to počasí dovolí, děti tráví čas venku v přírodě, na loukách, v lese, na zahradě. Zkoumají chutě, vůně, zvuky přírody. Mohou si ji osahat a přijít na to, jaká vlastně je. Cílem kroužku je, dát dětem možnost si přírodu užít a zažít.

Pro otevření kroužku je nutné přihlášení minimálně 5-ti zájemců.

Začínáme 1. října 2019.

PŘIHLÁŠKA A PLATBA

Vyplněnou a podepsanou přihlášku do zájmového kroužku odevzdejte nejpozději do 30. září 2019 v SVČ Mozaika. Platbu za zájmový kroužek je nutné uhradit do 10. října 2019 přímo v kanceláři SVČ Mozaika nebo bankovním převodem na účet 992468369/0800. Variabilní symbol je datum narození dítěte. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a název kroužku. Pokud je cena kroužku 1000,- Kč a vyšší, lze ji rozdělit na dvě platby, přičemž druhá platba musí být uhrazena  do 31. ledna 2020.

Účastníkem kroužku se dítě stává až po odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení účastnického poplatku.

KONTAKT   

Telefon kancelář SVČ: +420 778 494 827, Email: ddm.zb@seznam.cz,

Telefon hlavní vedoucí:   775 933 068