Kašpárek

Souhrn

Věk:od 6 let
Termín: -
Volná místa/kapacita:2/10
Vedoucí:Pavlína Škopková
Den v týdnu:středa 13:30 - 15:00
Cena:1000 Kč
Kategorie:Ostatní

Detailní informace

Kašpárek je hudebně-dramatický tábor určený pro všechny děti, které rády zpívají, povídají, hrají si, tancují. Děti si vyzkoušejí vstupovat do role, prožívat příběh všemi smysly, procvičí rytmiku i mluvený projev. Budeme pracovat s tělem, hlasem, prostorem i s ostatními dětmi. Budeme rozvíjet vztah k umění, představivost a kreativitu. Budeme se bavit, smát se a pokud se nám dobře povede, nacvičíme divadelní vystoupení.

Pro otevření kroužku je nutné přihlášení minimálně 5 zájemců.

Začínáme 4. října 2023

PŘIHLÁŠKA A PLATBA

Vyplněnou a podepsanou přihlášku do zájmového kroužku odevzdejte nejpozději do 30. září 2023 v SVČ Mozaika. Platbu za zájmový kroužek je nutné uhradit do 10. října 2023 přímo v kanceláři SVČ Mozaika nebo bankovním převodem na účet 992468369/0800. Variabilní symbol je datum narození dítěte. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a název kroužku. Pokud je cena kroužku 1000,- Kč a vyšší, lze ji rozdělit na dvě platby, přičemž druhá platba musí být uhrazena  do 31. ledna 2024.

Účastníkem kroužku se dítě stává až po odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení účastnického poplatku. Kroužky začínají svoji činnost v říjnu 2023 a končí v květnu 2024 (pokud není uvedeno jinak). První návštěva kroužku může být po dohodě s vedoucím zkušební.

KONTAKT

Středisko volného času Mozaika Železný Brod, příspěvková organizace, Jiráskovo nábřeží 366, 468 22 Železný Brod

Telefon: +420 778 494 827, Email: ddm.zb@seznam.cz, stránky: www.mozaikazb.cz

Telefon na vedoucího kroužku: