Pojďme ven, se svým psem

Souhrn

Věk:8-15 let
Termín: -
Volná místa/kapacita:5/8
Vedoucí:Jana Řezáčová
Den v týdnu:Úterý 15,00 - 16,00
Cena:1000,-Kč
Kategorie:Přírodovědné

Detailní informace

Kynologický kroužek je vhodný pro děti od osmi let. Seznámí se v něm se základy výchovy psa. Kroužek mohou navštěvovat i děti, které pejska nemají, ale čas se psy by rády trávily.

Začínáme 30. září 2019.

Pro otevření kroužku je nutné přihlášení minimálně 5-ti zájemců.

PŘIHLÁŠKA A PLATBA

Vyplněnou a podepsanou přihlášku do zájmového kroužku odevzdejte nejpozději do 30. září 2019 v SVČ Mozaika. Platbu za zájmový kroužek je nutné uhradit do 10. října 2019 přímo v kanceláři SVČ Mozaika nebo bankovním převodem na účet 992468369/0800. Variabilní symbol je datum narození dítěte. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a název kroužku. Pokud je cena kroužku 1000,- Kč a vyšší, lze ji rozdělit na dvě platby, přičemž druhá platba musí být uhrazena  do 31. ledna 2020.

Účastníkem kroužku se dítě stává až po odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení účastnického poplatku.

KONTAKT   

Telefon kancelář SVČ: +420 778 494 827, Email: ddm.zb@seznam.cz,

Telefon hlavní vedoucí:   604 557 655