Keramika - pokročilí

Souhrn

Věk:10 - 15 let
Termín: -
Volná místa/kapacita:4/10
Vedoucí:Jitka Šírková
Den v týdnu:středa 15:00 - 16:15 hodin
Cena:1500 Kč
Kategorie:Výtvarné

Detailní informace

Keramika je určena dětem, které už kroužek keramiky navštěvovaly a mají určité zkušenosti s keramickou hlínou.

Děti se učí vytvářet složitější tvary a objekty z keramické hlíny, mají větší prostor pro glazování, zdobení výrobků engobami, rytím nebo tiskem.

Pro otevření kroužku je nutné přihlášení minimálně 5-ti zájemců.

Začínáme 4. října 2023.

PŘIHLÁŠKA A PLATBA

Vyplněnou a podepsanou přihlášku do zájmového kroužku odevzdejte nejpozději do 30. září 2023 v SVČ Mozaika. Platbu za zájmový kroužek je nutné uhradit do 10. října 2023 přímo v kanceláři SVČ Mozaika nebo bankovním převodem na účet 992468369/0800. Variabilní symbol je datum narození dítěte. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a název kroužku. Pokud je cena kroužku 1000,- Kč a vyšší, lze ji rozdělit na dvě platby, přičemž druhá platba musí být uhrazena  do 31. ledna 2024.

Účastníkem kroužku se dítě stává až po odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení účastnického poplatku. Kroužky začínají svoji činnost v říjnu 2023 a končí v květnu 2024 (pokud není uvedeno jinak). První návštěva kroužku může být po dohodě s vedoucím zkušební.

KONTAKT

Středisko volného času Mozaika Železný Brod, příspěvková organizace, Jiráskovo nábřeží 366, 468 22 Železný Brod

Telefon: +420 778 494 827, Email: ddm.zb@seznam.cz, stránky: www.mozaikazb.cz

Telefon na vedoucího kroužku: