Jezdectví

Souhrn

Věk:9 až 15 let
Termín: -
Volná místa/kapacita:0/11
Vedoucí:Jana Hlubůčková, Jana Řezáčová
Den v týdnu:čtvrtek od 14:30 do 17:00 hodin
Cena:1 600 Kč
Kategorie:Přírodovědné

Detailní informace

Kroužek jezdectví je zaměřen převážně na chov koní. Je vhodný pro děti od 10 let.

Děti mají jeden týden teorii a dvakrát chodí ke koním. Při teorii se děti dozvídají zajímavosti o koních, probírají s vedoucími základní plemena koní, jejich zbarvení, stravu, péči a čistění. Připravují se na praktickou část péči o koně, na nácvik ovládání koně a sezení v sedle. Když chodí děti ke koním, učí se správně o koně postarat a za odměnu se mohou potom svést na koních.

Pro otevření kroužku je nutné přihlášení minimálně 5-ti zájemců.

Začínáme 3. října 2019.

PŘIHLÁŠKA A PLATBA

Vyplněnou a podepsanou přihlášku do zájmového kroužku odevzdejte nejpozději do 30. září 2019 v SVČ Mozaika. Platbu za zájmový kroužek je nutné uhradit do 10. října 2019 přímo v kanceláři SVČ Mozaika nebo bankovním převodem na účet 992468369/0800. Variabilní symbol je datum narození dítěte. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a název kroužku. Pokud je cena kroužku 1000,- Kč a vyšší, lze ji rozdělit na dvě platby, přičemž druhá platba musí být uhrazena  do 31. ledna 2020.

Účastníkem kroužku se dítě stává až po odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení účastnického poplatku.

KONTAKT   

Telefon kancelář SVČ: +420 778 494 827, Email: ddm.zb@seznam.cz,

Telefon hlavní vedoucí: 604 557 655