Míčohrátky (volejbalová přípravka)

Souhrn

Věk:6 - 15 let
Termín: -
Volná místa/kapacita:11/12
Vedoucí:Lenka Cincibusová
Den v týdnu:úterý sokolovna Hrubá Horka
Cena:800,- Kč
Kategorie:Sportovní

Detailní informace

Sportovní kroužek probíhá v sokolovně na Hrubé Horce. Je určen pro děti, které mají rády pohyb a kolektivní sporty.

Pro otevření kroužku je nutné přihlášení minimálně 6-ti dětí.

Začínáme 4. října 2022.

PŘIHLÁŠKA A PLATBA

Vyplněnou a podepsanou přihlášku do zájmového kroužku odevzdejte nejpozději do 30. září 2022 v SVČ Mozaika. Platbu za zájmový kroužek je nutné uhradit do 10. října 2022 přímo v kanceláři SVČ Mozaika nebo bankovním převodem na účet 992468369/0800. Variabilní symbol je datum narození dítěte. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a název kroužku. Pokud je cena kroužku 1000,- Kč a vyšší, lze ji rozdělit na dvě platby, přičemž druhá platba musí být uhrazena  do 31. ledna 2023.

Účastníkem kroužku se dítě stává až po odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení účastnického poplatku. Kroužky začínají svoji činnost v říjnu 2022 a končí v květnu 2023 (pokud není uvedeno jinak). První návštěva kroužku může být po dohodě s vedoucím zkušební.

KONTAKT

Středisko volného času Mozaika Železný Brod, příspěvková organizace, Jiráskovo nábřeží 366, 468 22 Železný Brod

Telefon: +420 778 494 827, Email: ddm.zb@seznam.cz, stránky: www.mozaikazb.cz

Telefon na vedoucího kroužku: