Horolezení IV. skupina

Souhrn

Věk:od 5 let
Termín: -
Volná místa/kapacita:0/16
Vedoucí:Jana Řezáčová, Ivan Procházka
Den v týdnu:středa 17:30 - 19:00
Cena:1400 Kč
Kategorie:Sportovní

Detailní informace

Horolezecký kroužek je vhodný pro děti od pěti let. Základy lezení, práce s lezeckým materiálem, bouldering, hry a soutěže budou probíhat v prostorách tělocvičny SUPŠS na umělé horolezecké stěně.

Pro otevření kroužku je nutné přihlášení minimálně 5-ti zájemců.

V pátek 20. září 2019 od 16:00 v SVČ Mozaika je plánovaná informativní schůzka horolezeckého kroužku.

Začínáme 2. října 2019

PŘIHLÁŠKA A PLATBA

Vyplněnou a podepsanou přihlášku do zájmového kroužku odevzdejte nejpozději do 30. září 2019 v SVČ Mozaika. Platbu za zájmový kroužek je nutné uhradit do 10. října 2019 přímo v kanceláři SVČ Mozaika nebo bankovním převodem na účet 992468369/0800. Variabilní symbol je datum narození dítěte. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a název kroužku. Pokud je cena kroužku 1000,- Kč a vyšší, lze ji rozdělit na dvě platby, přičemž druhá platba musí být uhrazena  do 31. ledna 2020.

Účastníkem kroužku se dítě stává až po odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení účastnického poplatku.

KONTAKT   

Telefon kancelář SVČ: +420 778 494 827, Email: ddm.zb@seznam.cz,

Telefon hlavní vedoucí: 604 557 655