Horolezení I. skupina

Souhrn

Věk:od 5 let
Termín: -
Volná místa/kapacita:0/14
Vedoucí:Lucie Smolová
Den v týdnu:pátek od 13:00 do 14:30 hodin
Cena:1400 Kč
Kategorie:Sportovní

Detailní informace

Kroužek horolezení probíhá v prostorách tělocvičny SUPŠ sklářské na umělé stěně.

Během roku se uspořádá několik výletů do okolí, do míst se skalními zajímavostmi.

V prosinci se pořádají horolezecké závody pro děti z kroužku. Činnost kroužku je zakončena horolezeckými závody pro děti i dospělé, kde si i rodiče mohou vyzkoušet lezení na umělé stěně a změřit síly a obratnost se svými dětmi.

V pátek 20. září 2019 od 16:00 v SVČ Mozaika je plánovaná informativní schůzka horolezeckého kroužku.

Začínáme 11. října 2019

PŘIHLÁŠKA A PLATBA

Vyplněnou a podepsanou přihlášku do zájmového kroužku odevzdejte nejpozději do 30. září 2019 v SVČ Mozaika. Platbu za zájmový kroužek je nutné uhradit do 10. října 2019 přímo v kanceláři SVČ Mozaika nebo bankovním převodem na účet 992468369/0800. Variabilní symbol je datum narození dítěte. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a název kroužku. Pokud je cena kroužku 1000,- Kč a vyšší, lze ji rozdělit na dvě platby, přičemž druhá platba musí být uhrazena  do 31. ledna 2020.

Účastníkem kroužku se dítě stává až po odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení účastnického poplatku.

KONTAKT  

Telefon kancelář SVČ: +420 778 494 827, Email: ddm.zb@seznam.cz,

Telefon hlavní vedoucí: