Horolezení I. skupina - naplněn

Souhrn

Věk:od 7 let
Termín: -
Volná místa/kapacita:0/16
Vedoucí:Lucie Smolová, Martin Smola
Den v týdnu:pátek od 13:45 do 15:15 hodin
Cena:2200 Kč
Kategorie:Sportovní

Detailní informace

Kroužek horolezení probíhá v prostorách tělocvičny SUPŠ sklářské na umělé stěně.

Během roku se uspořádá několik výletů do okolí, do míst se skalními zajímavostmi.

V prosinci se pořádají horolezecké závody pro děti z kroužku. Činnost kroužku je zakončena horolezeckými závody pro děti i dospělé, kde si i rodiče mohou vyzkoušet lezení na umělé stěně a změřit síly a obratnost se svými dětmi.

Začínáme 6. října 2023

PŘIHLÁŠKA A PLATBA

Vyplněnou a podepsanou přihlášku do zájmového kroužku odevzdejte nejpozději do 30. září 2023 v SVČ Mozaika. Platbu za zájmový kroužek je nutné uhradit do 10. října 2023 přímo v kanceláři SVČ Mozaika nebo bankovním převodem na účet 992468369/0800. Variabilní symbol je datum narození dítěte. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a název kroužku. Pokud je cena kroužku 1000,- Kč a vyšší, lze ji rozdělit na dvě platby, přičemž druhá platba musí být uhrazena  do 31. ledna 2024.

Účastníkem kroužku se dítě stává až po odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení účastnického poplatku. Kroužky začínají svoji činnost v říjnu 2023 a končí v květnu 2024 (pokud není uvedeno jinak). První návštěva kroužku může být po dohodě s vedoucím zkušební.

KONTAKT

Středisko volného času Mozaika Železný Brod, příspěvková organizace, Jiráskovo nábřeží 366, 468 22 Železný Brod

Telefon: +420 778 494 827, Email: ddm.zb@seznam.cz, stránky: www.mozaikazb.cz

Telefon na vedoucího kroužku: