Djembe bubny

Souhrn

Věk:7
Termín: -
Volná místa/kapacita:5/6
Vedoucí:Jana Řezáčová
Den v týdnu:pondělí 14,00 - 15,00
Cena:800,- Kč
Kategorie:Ostatní

Detailní informace

Je to skupinové bubnování na africké bubny.

Začínáme 5.října 2020

Pro otevření kroužku je nutné přihlášení minimálně 4 zájemců.

PŘIHLÁŠKA A PLATBA

Vyplněnou a podepsanou přihlášku do zájmového kroužku odevzdejte nejpozději do 30. září 2020 v SVČ Mozaika. Platbu za zájmový kroužek je nutné uhradit do 12. října 2020 přímo v kanceláři SVČ Mozaika nebo bankovním převodem na účet 992468369/0800. Variabilní symbol je datum narození dítěte. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a název kroužku. Pokud je cena kroužku 1000,- Kč a vyšší, lze ji rozdělit na dvě platby, přičemž druhá platba musí být uhrazena  do 31. ledna 2021.

Účastníkem kroužku se dítě stává až po odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení účastnického poplatku. Kroužky začínají svoji činnost v týdnu od 29. září 2020 a končí v týdnu od 14. 6. 2021 (pokud není uvedeno jinak). První návštěva kroužku může být po dohodě s vedoucím zkušební.

KONTAKT

Středisko volného času Mozaika Železný Brod, příspěvková organizace, Jiráskovo nábřeží 366, 468 22 Železný Brod

Telefon: +420 778 494 827, Email: ddm.zb@seznam.cz, stránky: www.mozaikazb.cz

Telefon na vedoucího kroužku: