Divadelní kroužek

Souhrn

Věk:od 6 let
Termín: -
Volná místa/kapacita:7/8
Vedoucí:Iva Kesnerová
Den v týdnu:Úterý 15:00 - 16:00
Cena:800,-
Kategorie:Ostatní

Detailní informace

Divadelní kroužek je vhodný pro všechny děti. Kroužek je vhodný i pro děti, které se stydí. Naučí se zde mluvit před kolektivem a prosadit se. Děti se učí zábavnou formou různé říkanky a pohádky, zřetelně vyslovovat, pohybovat se na podiu, tvořit kulisy apod. Kroužek rozvíjí představivost, fantazii a kreativitu, zlepšuje mluvený projev, zapojuje mimiku a procvičuje paměť.

Pro otevření kroužku je nutné přihlášení minimálně 5 ti zájemců.

Začínáme 1. října 2019.

PŘIHLÁŠKA A PLATBA

Vyplněnou a podepsanou přihlášku do zájmového kroužku odevzdejte nejpozději do 30. září 2019 v SVČ Mozaika. Platbu za zájmový kroužek je nutné uhradit do 10. října 2019 přímo v kanceláři SVČ Mozaika nebo bankovním převodem na účet 992468369/0800. Variabilní symbol je datum narození dítěte. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a název kroužku. Pokud je cena kroužku 1000,- Kč a vyšší, lze ji rozdělit na dvě platby, přičemž druhá platba musí být uhrazena  do 31. ledna 2020.

Účastníkem kroužku se dítě stává až po odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení účastnického poplatku.

KONTAKT   

Telefon kancelář SVČ: +420 778 494 827, Email: ddm.zb@seznam.cz,

Telefon hlavní vedoucí: