Deskové hry

Souhrn

Věk:od 7 let
Termín: -
Volná místa/kapacita:8/10
Vedoucí:Jiří Hanuš
Den v týdnu:čtvrtek 15,00 - 16,30
Cena:600 Kč
Kategorie:Ostatní

Detailní informace

Děti mají možnost hrát v tomto kroužku různé české i zahraniční populární deskové hry. Tento kroužek zábavným způsobem zlepšuje komunikaci mezi dětmi, spolupráci ve skupině, smysl pro férové jednání, logické myšlení.

Pro otevření kroužku je nutné přihlášení minimálně 5-ti zájemců.

Začínáme 3. října 2019

PŘIHLÁŠKA A PLATBA

Vyplněnou a podepsanou přihlášku do zájmového kroužku odevzdejte nejpozději do 30. září 2019 v SVČ Mozaika. Platbu za zájmový kroužek je nutné uhradit do 10. října 2019 přímo v kanceláři SVČ Mozaika nebo bankovním převodem na účet 992468369/0800. Variabilní symbol je datum narození dítěte. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a název kroužku. Pokud je cena kroužku 1000,- Kč a vyšší, lze ji rozdělit na dvě platby, přičemž druhá platba musí být uhrazena  do 31. ledna 2020.

Účastníkem kroužku se dítě stává až po odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení účastnického poplatku.

KONTAKT   

Telefon kancelář SVČ: +420 778 494 827, Email: ddm.zb@seznam.cz,

Telefon hlavní vedoucí: