Badatelský

Souhrn

Věk:6 až 10 let
Termín: -
Volná místa/kapacita:8/8
Vedoucí:Nikola Košková
Den v týdnu:úterý 15:00 až 16:30 hodin
Cena:800 Kč
Kategorie:Přírodovědné

Detailní informace

Badatelský kroužek je vhodný pro všechny zvídavé děti, které se chtějí dozvědět něco o přírodě a jejích zákonitostech.

Děti si na kroužku vyrábí různé pomůcky pro zkoumání přírody, dělají jednoduché pokusy nebo chodí ven na průzkum.

Kroužek bude otevřen při minimálním počtu 5 přihlášených.

Začínáme 1. října 2019.

PŘIHLÁŠKA A PLATBA

Vyplněnou a podepsanou přihlášku do zájmového kroužku odevzdejte nejpozději do 30. září 2019 v SVČ Mozaika. Platbu za zájmový kroužek je nutné uhradit do 10. října 2019 přímo v kanceláři SVČ Mozaika nebo bankovním převodem na účet 992468369/0800. Variabilní symbol je datum narození dítěte. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a název kroužku. Pokud je cena kroužku 1000,- Kč a vyšší, lze ji rozdělit na dvě platby, přičemž druhá platba musí být uhrazena  do 31. ledna 2020.

Účastníkem kroužku se dítě stává až po odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení účastnického poplatku.

KONTAKT   

Telefon kancelář SVČ: +420 778 494 827, Email: ddm.zb@seznam.cz,

Telefon hlavní vedoucí:

Fotografie z činnosti kroužku:

IMG_3266.JPG     IMG_3433.JPG     IMG_3436.JPG