Automodeláři - začátečníci

Souhrn

Věk:od 7 let
Termín: -
Volná místa/kapacita:0/7
Vedoucí:Zdeněk Škaloud
Den v týdnu:středa 13,45 - 15,00
Cena:1000,- Kč
Kategorie:Technické

Detailní informace

Kroužek je určen pro začínající automodeláře od 7 let.

Pro otevření kroužku je nutné přihlášení minimálně 5-ti zájemců.

Začínáme 30. září 2020 od 14,00 informativní schůzkou.

PŘIHLÁŠKA A PLATBA

Vyplněnou a podepsanou přihlášku do zájmového kroužku odevzdejte nejpozději do 30. září 2020 v SVČ Mozaika. Platbu za zájmový kroužek je nutné uhradit do 12. října 2020 přímo v kanceláři SVČ Mozaika nebo bankovním převodem na účet 992468369/0800. Variabilní symbol je datum narození dítěte. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a název kroužku. Pokud je cena kroužku 1000,- Kč a vyšší, lze ji rozdělit na dvě platby, přičemž druhá platba musí být uhrazena  do 31. ledna 2021.

Účastníkem kroužku se dítě stává až po odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení účastnického poplatku. Kroužky začínají svoji činnost v týdnu od 29. září 2020 a končí v týdnu od 14. 6. 2021 (pokud není uvedeno jinak). První návštěva kroužku může být po dohodě s vedoucím zkušební.

KONTAKT

Středisko volného času Mozaika Železný Brod, příspěvková organizace, Jiráskovo nábřeží 366, 468 22 Železný Brod

Telefon: +420 778 494 827, Email: ddm.zb@seznam.cz, stránky: www.mozaikazb.cz

Telefon na vedoucího kroužku: