Angličtina pro děti

Souhrn

Věk:předškoláci
Termín: -
Volná místa/kapacita:5/8
Vedoucí:Lenka Cincibusová
Den v týdnu:pondělí od 16:00 do 17:00 hodin
Cena:1 200 Kč
Kategorie:Jazykové

Detailní informace

Formou her si děti procvičují základní anglická slovíčka a učí se mluvit ve větách. kroužek navazuje na angličtinu pro nejmenší.

K otevření kroužku je nutné přihlášení minimálně 5-ti zájemců.

Začínáme 2. října 2023.

PŘIHLÁŠKA A PLATBA

Vyplněnou a podepsanou přihlášku do zájmového kroužku odevzdejte nejpozději do 30. září 2023 v SVČ Mozaika. Platbu za zájmový kroužek je nutné uhradit do 10. října 2023 přímo v kanceláři SVČ Mozaika nebo bankovním převodem na účet 992468369/0800. Variabilní symbol je datum narození dítěte. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a název kroužku. Pokud je cena kroužku 1000,- Kč a vyšší, lze ji rozdělit na dvě platby, přičemž druhá platba musí být uhrazena  do 31. ledna 2024.

Účastníkem kroužku se dítě stává až po odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení účastnického poplatku. Kroužky začínají svoji činnost v říjnu 2023 a končí v květnu 2024 (pokud není uvedeno jinak). První návštěva kroužku může být po dohodě s vedoucím zkušební.

KONTAKT

Středisko volného času Mozaika Železný Brod, příspěvková organizace, Jiráskovo nábřeží 366, 468 22 Železný Brod

Telefon: +420 778 494 827, Email: ddm.zb@seznam.cz, stránky: www.mozaikazb.cz

Telefon na vedoucího kroužku: