3D tisk

Souhrn

Věk:od 13 let
Termín: -
Volná místa/kapacita:1/6
Vedoucí:Michal Svárovský
Den v týdnu:Pozor změna - úterý 15:00 - 16:30
Cena:1000 Kč
Kategorie:Technické

Detailní informace

Na kroužku 3D tisku se zaměříme na aktuálně rostoucí trend. 3D tiskárny a modelování v programu Fusion 360, od jednoduchých modelů po časem složitější funkční modely. Děti se dozvědí o historii 3D tisku, způsobech 3D tisku a jeho využití. Jednou z možností pro děti bude výroba menších dílů pro osobní využití.

Pro otevření kroužku je nutné přihlášení minimálně 4 zájemců.

Začínáme 1. října 2019.

PŘIHLÁŠKA A PLATBA

Vyplněnou a podepsanou přihlášku do zájmového kroužku odevzdejte nejpozději do 30. září 2019 v SVČ Mozaika. Platbu za zájmový kroužek je nutné uhradit do 10. října 2019 přímo v kanceláři SVČ Mozaika nebo bankovním převodem na účet 992468369/0800. Variabilní symbol je datum narození dítěte. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a název kroužku. Pokud je cena kroužku 1000,- Kč a vyšší, lze ji rozdělit na dvě platby, přičemž druhá platba musí být uhrazena  do 31. ledna 2020.

Účastníkem kroužku se dítě stává až po odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení účastnického poplatku.

KONTAKT   

Telefon kancelář SVČ: +420 778 494 827, Email: ddm.zb@seznam.cz,

Telefon hlavní vedoucí: